Ενεργειακή πιλοτική κατοικία στο Στάνο Αμφιλοχίας.


cutout_kngr_8660_popup_1
Για την πιλοτική κατοικία στο Στάνο-Αμφιλοχίας που εντάσσεται στα σεμινάρια ενεργειακών επιθεωρητών, η κ. Μ. Φούντη, του Εργαστηρίου Ετερογενών Μειγμάτων & Συστημάτων Καύσης, του Τομέα Θερμότητας, της Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, του Ε.Μ.Π., αναφέρει:

Η πιλοτική κατοικία που έχει κατασκευασθεί από τη Knauf Γυψοποιία ΑΒΕΕ στο Στάνο εντάχθηκε από το Εργαστήριο Ετερογενών Μειγμάτων και Συστημάτων Καύσης του ΕΜΠ στη πρακτική άσκηση διενέργειας ενεργειακής επιθεώρησης σε πραγματικό κτίριο κατοικίας, στα πλαίσια των σεμιναρίων εκπαίδευσης ενεργειακών επιθεωρητών που διεξάγει το Ε.Μ.Π.

Υπενθυμίζεται ότι η πρωτότυπη μαιζονέτα κατασκευάσθηκε αποκλειστικά με συστήματα ξηράς δόμησης KNAUF με φέροντα χαλύβδινο σκελετό και σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης THERMOPROSOPSIS και έχει εξοπλισθεί με σύγχρονα συστήματα θερμικής ενέργειας.

Για την θέρμανση της οικίας χρησιμοποιείται αντλία θερμότητας αέρα/νερού της Hitachi Yutaki., η οποία συνδέεται με ενδοδαπέδιο σύστημα θέρμανσης. Στο δάπεδο εφαρμόσθηκαν Knauf-System F131- Vidifloor και ινογυψοσανίδες Knauf - Integral Gifafloor. Για το δροσισμό χρησιμοποιείται η ίδια αντλία θερμότητας σε συνδυασμό με σύστημα δροσισμού οροφής το οποίο συνδυάζει σύστημα ξηράς δόμησης με σωληνώσεις νερού. Στην οροφή τοποθετήθηκαν K713 - Knauf Thermoboards (γυψοσανίδες με γραφίτη ειδικές για επικαλύψεις συστημάτων θέρμανσης ή ψύξης ενσωματωμένων με τα δομικά στοιχεία).

cutout_kngr_8661_popup_1
Για την θέρμανση και δροσισμό χρησιμοποιούνται ενεργητικά αποθηκευτικά συστήματα της εταιρείας UPONOR- Siccus system, τα οποία συνδυάζουν το σύστημα γυψοσανίδων με σωληνώσεις νερού.

Το σύστημα θέρμανσης-ψύξης του κτιρίου έχει σχεδιασθεί, τοποθετηθεί και χρηματοδοτηθεί από την εταιρεία THEROS Energy Solutions & Projects και συνδυάζει τη λειτουργία ηλιοθερμικού συστήματος (ηλιακοί συλλέκτες και λέβητες) με την αντλία θερμότητας για θέρμανση-ψύξη και ΖΝΧ.

Για τη θερμική αποθήκευση χρησιμοποιήθηκαν συστήματα ξηράς δόμησης - γυψοσανίδες Knauf-Smartboard - που περιέχουν Υλικά Αλλαγής Φάσης (ΥΑΦ). Τα συστήματα αυτά τοποθετήθηκαν στο εσωτερικό της οικίας. Στόχος είναι να αυξηθεί η θερμοχωρητικότητα της ελαφριάς κατασκευής, έτσι ώστε να εξομαλυνθούν οι θερμοκρασιακές αυξομειώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας, ειδικότερα τους θερινούς μήνες. Η χρήση των ΥΑΦ στην οικία έρχεται ως συμπλήρωμα των άλλων ενεργητικών συστημάτων θέρμανσης και δροσισμού.

Ο συνδυασμός ξηράς δόμησης με σύγχρονα ενεργειακά συστήματα συμβάλλει στην ορθολογική χρήση της θερμικής ενέργειας, με στόχο την εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας, και στην επίτευξη συνθηκών άνεσης.

374903_358833750798566_353094328039175_1619475_610572740_n
Το κτίριο μελετήθηκε με βάση τον Κ.Εν.Α.Κ. για τις κλιματολογικές συνθήκες της Ζώνης Β΄ και, όπως φαίνεται από τον Πίνακα, εντάσσεται στην κατηγορία Α. Η εξαιρετική επίδοση του κτιρίου οφείλεται στη πολύ καλή θερμομονωτική ικανότητα του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης, ενώ έχει δοθεί παράλληλα ιδιαίτερη προσοχή στην εξάλειψη θερμογεφυρών. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι οι απαιτήσεις για θέρμανση είναι εξαιρετικά χαμηλές (χαμηλότερες από τις απαιτήσεις ενός παθητικού κτιρίου οι οποίες ανέρχονται σε 15kWh/m2) συγκρινόμενες και με τις αντίστοιχες απαιτήσεις του κτιρίου αναφοράς. Παρόμοια αποτελέσματα προκύπτουν και στη ψύξη, με μικρότερη βέβαια διαφορά.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του ερευνητικού προγράμματος “FC-DISTRICT - New μ-CHP network technologies for energy efficient and sustainable districts” (2010-2014, FP7, Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση, Διεύθυνση Έρευνας, Πρόγραμμα NMP).

Το κόστος κατασκευής των ελαφρών κατασκευών είναι πολύ φθηνότερο από μία κατοικία με παραδοσιακό τρόπο κατασκευής.
Συμβουλευτείτε τους ειδικούς, στον τομέα της γυψοκατασκευής.Πηγή: av-constructions.blogspot.com


sxediastiko