Μοντέρνο και λειτουργικό διαμέρισμα στο Ηράκλειο

A-Stylish-Apartment-in-Heraklion p01

Έργο: Apartment in Heraklion
Interior Designer: Κωνσταντίνος Μωραϊτάκης
Εμβαδόν: 100 m2
Τοποθεσία: Ηράκλειο Κρήτης
Φωτογράφος: Θεόδωρος Σενετάκης

Προσεγγίζοντας την κοινωνιολογική έκφανση του σχεδιασμού του εσωτερικού διάκοσμου, θα μπορούσε να λεχθεί ότι παρατηρείται η τάση επαναπροσδιορισμού των αναγκών του σύγχρονου ατόμου στον βιότοπο του εσωτερικού διάκοσμου.

Πιο συγκεκριμένα, η ελαχιστοποίηση του ελεύθερου χρόνου, οι εξοντωτικοί ρυθμοί εργασίας, η υιοθέτηση όλο και πιο συχνά νέων κοινωνικών ρόλων και η πηγαία αναζήτηση της διαφορετικότητας στο ευρύτερο κοινωνικό γίγνεσθαι, δημιουργεί την ανάγκη αναζήτησης της λιτότητας, των καθαρών γραμμών και της ύπαρξης αλήθειας στον γενικότερο διάκοσμο.

A-Stylish-Apartment-in-Heraklion p02
A-Stylish-Apartment-in-Heraklion p03

Με σκοπό όπως γίνεται αντιληπτό, να ελαχιστοποιηθεί το χάσμα που διέπει το "είναι" από το "φαίνεσθαι" στην σύγχρονη ανθρώπινη διάσταση του.Κατά αυτόν τον τρόπο η πραγμάτωση σχεδίασης μια πρωτότυπης ιδέας επιτάσσει την υπέρβαση του καινοφανούς εντυπωσιασμού και την παραμονή στο πλαίσιο επίτευξης του αρχικού σκοπού, o οποίος έχει ως απώτερο στόχο να μετουσιώσει την ιδέα, μέσω της σχεδιαστικής συνοχής, σε ανάδειξη της σωματοποιημένης αισθαντικής αντίληψης του ατόμου, μέσα στο περιβάλλον το οποίο βιώνει την καθημερινότητα του.

Η αναζήτηση στη συνέχεια είναι απαραίτητη για την υλοποίηση ενός minimal ύφους πέρα από την ανθρώπινη πράξη, αλλά επί τη βάση των αποφάσεων του και της αισθητικής αντίληψης του ατόμου.

A-Stylish-Apartment-in-Heraklion p04
A-Stylish-Apartment-in-Heraklion p05
A-Stylish-Apartment-in-Heraklion p06

Με την επιφύλαξη των παραπάνω ο Interior designer Κωνσταντίνος Μωραιτάκης προχώρησε στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αρχιτεκτονικής ενός διαμερίσματος στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην έμφαση των καθαρών σχημάτων και γραμμών χωρίς να διακινδυνεύει η ίδια η "έννοια" της λειτουργικότητας και εργονομίας.

Καταληκτικά γεννιέται αδήριτα η ανάγκη να διατυπωθεί ότι το σχεδιαστικό εννοιολογικό περιεχόμενο αναφορικά στον σύγχρονο διάκοσμο θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από ριζοσπαστικότητα, αντικομφορμισμό, κριτικό πνεύμα, μακριά από πολλαπλές εξαρτήσεις και αισθητικές δεσμεύσεις του κατ' επίφαση σύγχρονου σχεδιασμού. Ούτως ώστε να εμπεριέχει σε αυτόν μία ακατέργαστη, ζωτική, γήινη ποιότητα, η οποία θα πραγματώσει τον αντικατοπτρισμό της τέχνης στην καθημερινότητα της σύγχρονης οικογένειας.

A-Stylish-Apartment-in-Heraklion p07
A-Stylish-Apartment-in-Heraklion p08
A-Stylish-Apartment-in-Heraklion p09
Κείμενο: Κωνσταντίνος Μωραϊτάκης
Κατηγορία: Αρχιτεκτονήματα
Πηγή: itsatrapspace.com