Κατοικία στην Πολιτεία

residence in politeia-p01

Έργο: Κατοικία στην Πολιτεία
Studio: WORKINPROGRESS
Αρχιτέκτων: Κυριάκος Κέογλου
Περιοχή: Πολιτεία, Αττική, Ελλάδα
Φωτογράφος: Γιώργος Φάκαρος

Η κατοικία σχεδιάστηκε από το studio Work in Progress και κατασκευάστηκε σε ένα οικόπεδο με έντονη κλίση με γραμμική διάταξη παράλληλη προς την θέα. H αρχιτεκτονική σύνθεση αποτελείται από τρία πρίσματα τα οποία εδράζονται σε μια βάση η οποία διαφοροποιείται χρωματικά.

residence in politeia-p02
residence in politeia-p03
residence in politeia-p04
residence in politeia-p05
residence in politeia-p06
residence in politeia-p07

Το πρώτο πρίσμα είναι επενδεδυμένο με μάρμαρο και περικλείει τους κύριους χώρους της κατοικίας. Το δεύτερο πρίσμα εξέχει του πρώτου δημιουργώντας σκιά στα μεγάλα ανοίγματα του ισογείου προς την Δύση. Το τρίτο πρίσμα «αγκαλιάζει» τα προηγούμενα και φιλοξενεί την κατακόρυφη επικοινωνία μεταξύ των επιπέδων.  Ταυτόχρονα σχηματίζει ένα κλειστό όριο προς το γειτονικό κτίριο για λόγους ιδιωτικότητας.

Η επιλογή των υλικών της κατοικίας δημιουργεί μια οικεία αίσθηση που αντισταθμίζει την αυστηρότητα των όγκων της. Η χρωματική παλέτα των υλικών έγινε με βάση τα γήινα χρώματα σε συνδυασμό με φυσικά υλικά όπως το μάρμαρο και το ξύλο.

residence in politeia-p08
residence in politeia-p09
residence in politeia-p10
residence in politeia-p11
residence in politeia-p12
residence in politeia-p13

Τα υλικά των επενδύσεων του «κελύφους» συνεχίζουν και στο εσωτερικό. Με αυτό τον τρόπο ολοκληρώνονται οι όγκοι του κτιρίου οπτικά και σε συνεργασία με τα μεγάλα ανοίγματα, ενισχύεται η  ενοποίηση  του εξωτερικού χώρου με τον εσωτερικό.

Ένας από τους κύριους στόχους της αρχιτεκτονικής μελέτης της ομάδας Work in Progress και του αρχιτέκτονα Κυριάκου Κέογλου, ήταν η αβίαστη οπτική επαφή από όλα τα επίπεδα της κατοικίας προς τη θέα που ανοίγεται μπροστά από το οικόπεδο. Η γραμμική ανάπτυξη της κατοικίας, τοποθέτησε όλους τους χώρους, τόσο της διημέρευσης όσο και της διανυκτέρευσης, κατά τον διαμήκη άξονα του οικοπέδου που έχει και όλη τη θέα.

residence in politeia-p14
residence in politeia-p15
residence in politeia-p16
residence in politeia-p17
residence in politeia-p18
residence in politeia-p20

Δημοσίευση: Μαρία Λελεδάκη
Κατηγορία: Αρχιτεκτονήματα
Πηγή: wip.com.gr